Behandlingar

Energibalansering för stresshantering healing och ökat välbefinnande. Behandling görs på distans oavsett var du befinner  dig.

Energibalansering för stresshantering healing och ökat välbefinnande. Behandling görs på distans oavsett var du befinner  dig.

Energibalanseringarna gör från där jag befinner mig till där personen befinner sig. Det kan vara lokalt eller globalt.

 

Innan jag balanserar så läser jag av energin med hjälp av min intuition. Informationen som kommer fram kan vara väldigt olika från gång till gång och från person till person. Det kan till exempel vara:

 

Konkret information 

 

Eller en stress och

 

Vad som ligger bakom,

 

Eller att läsa av energistrukturen,

 

Det kan också vara att  läsa av energin inne i ett organ eller kroppsdel.

 

När det är klart så rensar, balanserar, och fyller jag på med ny energi. Använder många olika tekniker för det högsta bästa och ett optimalt resultat för personen.

 

Jag jobbar riktat men öppet. Vilket innebär att jag kan gå till ett specifikt ställe som tex en axel, och öppet vilket innebär att andra obalanser som behöver komma fram inte missas.

 

Tittar också brett tidsmässigt. Det kan handla om en fysisk skada  som är läkt men där det fortfarande finns obalanser kvar på cellnivå.

 

När behandlingen är klar så skickar jag ett mail, vanligen dagen efter, om vad som har kommit upp, vad jag har gjort, och råd och tips.

 

Obalanser kan sätta sig i alla energikropparna och leda till bland annat minskat välbefinnande, smärtor och trötthet …

 

Personen behöver inte göra något speciellt under tiden behandlingen pågår. Tanken är att behandlingen ska vara ”non intrusive”, göras i bakgrunden så att säga men det är en god ide att undvika att sätta sig på krogen under tiden behandlingen pågår.

 

Det enda jag behöver för att kunna göra en behandling är namnet på personen, och ett medgivande

 

Jag gör aldrig en energibalansering eller healing utan medgivande eller tillåtelse! 

 

Självklart har jag tystnadsplikt 

 

Innehar F-skatt

Behandlingen kan betalas med antingen Paypal eller Swish

 

Saker att tänka på:
 • Behandlingen fortsätter att integrera efter det att behandlingen är avslutad.
 • Avståndet mellan mig och personen har ingen betydelse för resultatet.
 • Det är bra att dricka vatten efter man har fått en behandling för att hjälpa kroppen att rensa ut.
 • Man behöver inte ligga ner och ”ta emot”, det fungerar ändå.
 • Ibland kan man känna av och märka mycket efter en behandling, och andra gånger känner man ingenting det är helt ok.
 • Man får mer ut av behandlingen om man är öppen, mottaglig och tar ansvar för det.
 • Hur mycket man känner av efter en behandling står inte i proportion till hur mycket energibalansering man har fått.
 • Energibalanseringen har gått fram även om personen inte själv känner av något specifikt, ibland behövs det flera behandlingar för att man ska kunna känna av de subtilare energierna.
 • Behandlingen lyfter upp obalanser till ytan så att de kan bli balanserade, vilket kan göra att man kan uppleva vissa obalanser mer direkt efter en behandling.
 • Ibland kan det vara förflutna obalanser som gör sig till känna som kan vara läkta på ett plan men där det finns kvar obalans i cellminnet. Detta är helt naturligt och en del av processen, men bra att känna till.
 • Behandlingen handlar om att skapa energibalans igen.
 •