Behandlingar

Energibalansering för healing, stresshantering och ökad livskvalitet. Behandling görs på distans oavsett om du befinner dig i Göteborg eller på annan ort.

Behandlingen i energibalansering för healing, stresshantering och ökad livskvalitet görs på distans. Från där jag befinner mig till där klienten befinner sig, oavsett om det är i Göteborg, Malmö eller på annan ort. Det kan vara lokalt eller globalt. En behandling delas upp på två behandlingstillfällen, (men betalning görs en gång) . Vid det första tillfället så rensas negativa belastningar som på olika sätt bromsar eller blockar energin, och läser av hur energin ser ut för att ha det som utgångspunkt när jag börjar. Sedan får behandlingen integrera några dagar upp till en vecka innan det är dags för del två.

Innan jag balanserar så läser jag av energin med hjälp av min medical intuition. Informationen som kommer upp kan vara väldigt olika från gång till gång och från klient till klient. Det kan till exempel vara rent konkret information att det finns brist på något, eller en stress och vad som ligger bakom, det kan också vara att läsa av energistrukturen, eller så kan det vara att läsa av energin inne i ett organ eller kroppsdel. När det är klart så  rensar, balanserar, och fyller jag på med ny energi. Använder många olika tekniker för ett optimalt resultat för klienten.

Jag jobbar riktat men öppet. Vilket innebär att jag kan gå till en specifik plats tex en axel, och öppet innebär att andra obalanser som behöver komma fram inte missas.

Tittar också brett tidsmässigt då, nu och fram. Då kan vara en skada som är läkt fysiskt men det finns fortfarande obalanser på cellnivå som minskar livskvaliteten. Nu, är hur det ser ut nu och fram är vad som eventuellt skulle kunna bli om det inte blir en balans.

När behandlingen är klar så gör jag en uppföljning antingen på telefon eller mail, vanligen dagen efter, om vad som har kommit upp, vad jag har gjort, och råd och tips.

Obalanser kan sätta sig i alla energikropparna och leda till minskad livskvalitet och trötthet …

Mycket händer under en behandling men det är att rekommendera att man bokar flera behandlingar för bästa möjliga effekt av healing.

Klienten behöver inte göra något speciellt under tiden. Tanken är att behandlingen ska vara ”non intrusive”  men det är en god ide att undvika att sätta sig på krogen under tiden som behandlingen pågår.

Det enda jag behöver för att kunna göra en behandling är, namnet på personen, ett medgivande, och ett inbetalt belopp.

Jag gör aldrig en energibalansering eller healing utan medgivande eller tillåtelse!

Självklart har jag tystnadsplikt

Saker att tänka på:
 • Behandlingen fortsätter att integrera efter det att behandlingen är avslutad.
 • Avståndet mellan behandlare och klient har ingen betydelse för resultatet.
 • Det är bra att dricka vatten efter man har fått en behandling för att hjälpa kroppen att rensa ut.
 • Man behöver inte ligga ner och ”ta emot”, det fungerar ändå.
 • Ibland kan man känna av och märka mycket efter en behandling, och andra gånger känner man ingenting det är helt ok.
 • Man får mer ut av behandlingen om man är öppen, mottaglig och tar ansvar för det.
 • Hur mycket man känner av efter en behandling står inte i proportion till hur mycket energibalansering man har fått.
 • Behandlingen har gått fram även om klienten själv inte känner av något specifikt, ibland behövs det flera behandlingar för att man ska kunna känna av dom subtilare energierna.
 • Behandlingen lyfter upp obalanser till ytan så att dom kan bli balanserade, vilket kan göra att man kan uppleva vissa obalanser mer direkt efter en behandling.
 • Ibland kan det vara förflutna obalanser som gör sig till känna som kan vara läkta på ett plan men där det finns kvar obalans i cellminnet. Detta är helt naturligt och en del av processen, men bra att känna till.
 • Behandlingen handlar om att skapa energibalans igen.
 • Om du av någon anledning behöver avboka behandlingen, så ska det ske 24 tim innan avtalad tid. Blir behandlingen avbokad med kortare varsel eller avbokning uteblir då kommer behandlingen att debiteras ändå

Eftersom det är en del som har hört av sig och haft synpunkter på på priset för en behandling så vill jag nu förklara det lite närmare. Priset på en behandling är 500 kr som inkluderar två behandlingstillfällen. Jag jobbar en timme / behandling, plus uppföljning. moms tillkommer.