Vatten

 

När vi återknyter knyter kontakten  med haven och vatten och respekterar och förstår hur värdefullt och viktigt det är då är det också lättare att värna om det.