Vatten

Jobbar både självständigt och tillsammans med andra globala och lokala nätverk med att sprida information och kunskap som gäller våra hav och vatten, speciellt när det gäller att minska plasten i haven.

När vi återknyter knyter kontakten  med haven och vatten och respekterar och förstår hur värdefullt och viktigt det är då är det också lättare att värna om det.

 

Plockar plast på stranden

Marin Fadder

Medlem i Naturskyddsföreningen- Havsnätverket

Medlem i Tänk om plast

NOAA – Planet Steward

Plastic Change Agent

Ocean Advocacy